źródło energii odnawialnej
       


La terre
         Budowa i zasada działania pompy ciepła

Głównymi elementami budowy pomp ciepła są:

  • sprężarka
  • parownik,
  • skraplacz,
  • zawór rozprężny.

               Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła z górnego źródła ciepła do dolnego źródła ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej. Zasada działania pompy ciepła podobna jest do działania chłodziarki, tyle że wykorzystanie energii jest odwrotne. Pompa ciepła stanowi zamknięty obieg chłodniczy wymuszony przez sprężarkę.
I chłodziarka i pompa zawierają te same elementy: parownik, sprężarkę i skraplacz. 
Parownik, który w lodówce zapewnia zimno, w pompie ciepła odpowiada za pobieranie energii ze źródła i przekazywanie jej do czynnika roboczego. Sprężony przez sprężarkę czynnik roboczy przetłaczany jest między wymiennikami ciepła: parownikiem i skraplaczem, oddającym ciepło do instalacji. Maksymalna temperatura zasilania uzyskiwana za pomocą pompy ciepła  wynosi 55°C,
( z czynnikiem roboczym R407C )

 

  

                                                

Efektywność:

Prawie 90% zużywanej w gospodarstwach domowych energii przeznacza się na cele grzewcze.
I tutaj głównie należy szukać środków prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji mieszkań. Jednym z nich jest właśnie pompa ciepła.

           Średnioroczny współczynnik efektywności pracy pompy ciepła (h), zmierzony jako stosunek energii cieplnej uzyskanej (Q), do energii elektrycznej pobranej przez silnik sprężarki (En), wyraża się zależnością: h
= Q/En [kW/kW] i wynosi:
  • ok 4,0 przy poborze ciepła z gruntu,
  • ok 4,5 przy poborze  ciepła ze studni głębinowej,
  • ok 5,0 przy odzysku ciepła z procesów technologicznych
Niskie koszty eksploatacji systemów grzewczych opartych o pompy ciepła, umożliwiają szybszy zwrot kosztów inwestycyjnych, w porównaniu z innymi źródłami ogrzewania.
Rzeczywiste koszty eksploatacji, a co za tym idzie i czas zwrotu kosztów, mogą się różnić dla poszczególnych instalacji. Czas zwrotu kosztów inwestycyjnych zależy od warunków pracy pompy ciepła oraz od lokalnych cen energii i nośników energetycznych.             

 
              Pompa ciepła jest nowoczesnym i w pełni bezobsługowym urządzeniem, które samodzielnie może ogrzewać dom i zapewnić ciepłą wodę użytkową.
System ogrzewania pompą ciepła jest obecnie najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła. Około 75% potrzebnej energii pobierane jest z naturalnego otoczenia, pozostałe 25% energii dostarcza prąd elektryczny, niezbędny do napędu sprężarki w pompie ciepła.
           Szeroki zakres mocy grzewczych produkowanych przez nas pomp ciepła, umożliwia zastosowanie ich zarówno w dużych obiektach, jak i w małych domach jednorodzinnych oraz zakładach przemysłowych.
           W instalacji z grzejnikami konwektorowymi muszą one być dużo większe niż przy grzaniu tradycyjnym kotłem.  
Latem przy odpowiednim wykonaniu układu hydraulicznego pompa ciepła może zapewnić chłodzenie domu.
Szczególnie korzystnym i polecanym sposobem ogrzewania z zastosowaniem pompy ciepła jest ogrzewanie podłogowe. 
10000000101010101010101011001100101000001010101011000000110000001111000011001100111100001111000010101010110011001100000010000
Copyright © 2017 ECOPOL-SYSTEM  TTG Wszystkie Prawa Zastrzeżone