źródło energii

 odnawialnej

       


         
Poradnik Inwestora
          Każdy wie, że wydatki na ogrzewanie to najistotniejszy składnik utrzymania domu jednorodzinnego
i nie należy traktować tego jako zło konieczne.  Póki pracujemy to wszystko O.K.
Ale jak nam nasze Państwo zafunduje emerytury to wtedy pojawia się problem: jak utrzymać ten dom?
Sporo jest mitów  i różnych negatywnych wypowiedzi krążących w Internecie na temat pomp ciepła.
Być może większość
negatywnych wypowiedzi raczej jest stymulowane przez lobby producentów
konwencjonalnych urządzeń grzewczych
.
Pompa ciepła jest ogrzewaniem niskotemperaturowym i najlepiej współpracuje z ogrzewaniem podłogowym
na zasadzie pieca akumulacyjnego tylko na II taryfie. Żadne przewymiarowane grzejniki z zasobnikiem np. 0,5m3 nie są  w stanie zastąpić 13m3 betonu (budynek 160m2) w którym jest zakumulowane ciepło.
Maksymalne oszczędności możemy uzyskać stosując w całym domu niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe zaprojektowane na 30-35st.C. 

Dolne źródło:
          Poprawnie wykonane pionowe DZ na glikolu ma temperaturę od +5 st.C do 0st.C pod koniec sezonu,
glikol z kolektora poziomego powinien mieć od ok. + 7 st.C (październik) do ok. -8 st.C (kwiecień)


Najczęstsze błędy popełniane przez instalatorów:
  • Mało ekonomiczna praca i trudności w uzyskaniu właściwej temperatury pomieszczeń.                               Zdarza się to najczęściej w instalacjach wysokotemperaturowych z kaloryferami, zwłaszcza z mieszanym systemem podłogowo-kaloryferowym.
  • Także w instalacjach woda-powietrze; niezbyt efektywny odbiór ciepła przez powietrze wymusza wysokotemperaturową pracę pompy ciepła i niską wydajność.
  • Mało ekonomiczna praca wskutek błędów projektowych: użycie pomp wody o zbyt dużej mocy, źle zaprojektowane lub wykonane ogrzewanie podłogowe, mało efektywne sprzężenie termiczne pompy ciepła         ze zbiornikiem CWU
  • Drastyczne błędy wykonawcze: podziurawione rury ogrzewania podłogowego, zastosowanie zawodnych złączek zalanych betonem (nie powinny być w ogóle stosowane!), zniszczenie przez mróz zapełnionych wodą instalacji ogrzewania w nie ogrzewanym domu w trakcie budowy.
  • Problemy ze studniami: zbyt mało wydajne, woda o bardzo wysokim zażelazieniu powodująca szybką degradację filtrów w studniach, a nawet wymienników płytowych.
  • Zbyt mało wydajne lub źle wykonane pionowe lub poziome kolektory ciepła.
  • Ten problem dotyczy  tylko pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem w gruncie: 90% awarii sprężarki w pompach ciepła, spowodowana jest brakiem oleju. Dzieje się tak po ok.10latach użytkowania PC gdy olej powoli gęstnieje i osiada na ściankach parownika wykonanego nawet z 120m cienkich miedzianych rurek, co utrudnia również odparowanie czynnika roboczego. Nikt nie jest w stanie ułożyć rurek parownika z zachowaniem idealnych spadków na całej długości,  więc w syfonach zalega olej który jest niezbędny do funkcjonowania sprężarki pompy ciepła. Tego typu awarie nie zdarzają się w pompach ciepła z wymiennikami płytowymi na kolektorach z glikolu.

Dobór pompy ciepła:

             Jak najniższa (ale wystarczająca) moc PC - po 3 dniach mrozu ponad - 20 st.C PC może chodzić 24/24h, a w domu może być odczuwany lekki niedobór ciepła. To jest I D E A L N Y dobór pompy ciepła (najbardziej ekonomiczny dla inwestora).


                    Przykład złego doboru pompy ciepła dla budynku o powierzchni 300m2

 Typ
  Pompy
ciepła
Pokrycie
mocy
Zużycie
energii
kWh/rok
Niedobór
mocy
kWh/rok
Czas
pracy
 pompy
 ciepła
 h/rok
 Pompa
 ciepła
 pokryje
  do temp.
 zew.
Przybliżona
długość
odwiertów
dolnego
źródła
Koszt
wykonania
dolnego
źródła
Roczny
koszt
ogrzewania
CO i CWU
PSPC-10
93%
7.674
912
3.349h
-5st.C
235m
18.800zł
2.302zł
PSPC-13
98%
8.469
293
2.872h
-9st.C
285m
22.800zł
2.540zł
PSPC-16
99,9%
8.512
4
2.175h
-17st.C
330m
25.600zł
2.553zł
PSPC-19 100% 8.649 0 1.989h -20st.C 390m 29.200zł 2.595zł

               Przy kolektorach słonecznych współpracujących z pompą ciepła, technicznie działa super, kolektor może podgrzewać CWU, a jak jest próżniowy i zimą ma niską temperaturę to można trochę DZ zregenerować.
Należy jednak podkreślić że wydatek na zwykły kolektor przy istniejącej PC zwróci się po ok. 45 latach.Polskie normy dotyczące ciepłownictwa 
i pomp ciepła.

PN-90/B-01421. Ciepłownictwo. Terminologia;i maksymalne z lat 1961 - 1995.
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;
PN-87/B-02411. Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania;
PN-B-03406: 1994. PN-B-03406: 1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3;
PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach;
PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;
PN-91/B-10405. Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania;
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania;
PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych. Wymagania;
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania;
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania;
PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne ceramiczne. Podział, nazwy i określenia;
PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania;
PN-71/B-40154 Trzony kuchenne ceramiczne. Wymagania;
PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stałopalne. Wymagania;
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania;
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania;
PN-55/H-74500 Centralne ogrzewanie. Żeliwne rury żebrowe;
PN-90/M-34451 Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW. Ogólne wymagania i badania techniczne;
PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia;
PN-88/M-35811 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe. Regulatory temperatury wody;
PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania;
PN-89/M-40302 Promienniki gazowe;
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych;
PN-EN 60335-2-35: 1999 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wody;
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;
PN-90/E-04555.24 Wyroby elektrotechniczne. Klasyfikacja warunków środowiskowych. Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie. Promieniowanie słoneczne i temperatura;

PN-92/M-04613/01 Zblokowane pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania lub ogrzewania i oziębiania. Nazwy, definicje i oznaczenia;
PN-72/M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych;
PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. - projekt normy.