źródło energii

 odnawialnej

       


         Ogrzewanie Podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, w którym ciepło do pomieszczenia przekazywane jest przez powierzchnię podłogi.
Zapewnia optymalny, bliski idealnemu rozkład temperatury w pomieszczeniach.

Pompa ciepła najefektywniej współpracuje z ogrzewaniem podłogowym wykorzystując II taryfę.Główne zalety ogrzewania podłogowego to:

 • niskie koszty eksploatacji pompy ciepła (w budynku spełniającym normy cieplne i z dobrze       zaprojektowanym ogrzewaniem połogowym, z 1kW mocy elektrycznej otrzymamy 6kW mocy   grzewczej),
 • duża bezwładność cieplna (pompy ciepła posiadają wbudowany zegar elektroniczny, który    
  umożliwia   korzystanie z dwóch taryf; nocnej oraz dziennej),
 • temperatura wody w instalacji jest niska – korzystna ze względów technicznych i  
  higienicznych co znacznie wydłuża żywotność instalacji C.O. i C.W.U.,
 • jest estetyczne, bo pozostaje niewidoczne - ograniczenie wysuszenia powietrza w
  pomieszczeniu,
 • odczucie optymalnego komfortu ciepła (najbardziej zbliżonego do optymalnego),
 • brak wiszących grzejników w pomieszczeniu,
 • dzięki dużej powierzchni grzewczej o niskiej temperaturze oraz korzystnemu rozkładowi  
  temperatury 
  umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu komfortu cieplnego,
 • zmniejszenie kurzu unoszonego w pomieszczeniu,
 • ma dużą bezwładność cieplną, co dobrze wpływa na współpracę z pompą ciepła,
 • system grzewczy przyjazny dla alergików.
Ogrzewanie podłogowe wykonujemy tylko z materiałów posiadających aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Przykłady montażu ogrzewania podłogowego:


Komfort cieplny

Pomieszczenia, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe, w przeciwieństwie do pomieszczeń ogrzewanych innymi systemami, charakteryzują się podwyższoną temperaturą powierzchni podłogi. Następstwem tego jest zmniejszony odpływ ciepła od stóp do powierzchni podłogi, odczuwalny szczególnie przy podłogach ceramicznych. Zapewnia to uczucie komfortu cieplnego i pozwala na obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu o 1-2 st.C, co jest niemożliwe w takim samym pomieszczeniu, lecz z innym systemem ogrzewania. 
Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1-2 o C powoduje oszczędność energii 
cieplnej rzędu 6 -12%.


Wykładzina podłogi

Z ogrzewaniem podłogowym mogą współpracować różne rodzaje wykończenia podłogi.
Ich opór przewodzenia ciepła nie powinien przekraczać wartości 0,15 m2 K/W. 
Wszystkie wykładziny podłogowe stosowane w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, powinny mieć oznaczenia, informujące, że wyrób nadaje się do układania na grzejnikach podłogowych. 

Do instalacji ogrzewania podłogowego musi być odpowiednio dobrane pokrycie podłogi np:

 • terakota,
 • kamień, marmur,
 • panele laminowane,
 • panele drewniane (większość jest przystosowana do ogrzewania podłogowego). 

 

Wolna przestrzeń bez wiszących grzejników.


Copyright © 2017 ECOPOL-SYSTEM  TTG Wszystkie Prawa Zastrzeżone
10000000101010101010101011001100101000001010101011000000110000001111000011001100111100001111000010101010110011001100000010000000